Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2014:16)

Kommittédirektiv 2015:49 kommittébeteckning: Fi 2014:16

kommittébeteckning: Fi 2014:16

Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2014:16)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 kommittédirektiv om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (dir. 2014:140). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 juni 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2015.

     (Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.