Tilläggsdirektiv till Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram (Fi 2014:04)

Kommittédirektiv 2015:33 kommittébeteckning: Fi 2014:04

kommittébeteckning: Fi 2014:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram (Fi 2014:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 mars 2014 direktiv till en utredning som bl.a. ska se över skattereglerna för finansiella instrument (dir. 2014:33). Enligt direktiven skulle utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 mars 2016.

     (Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.