Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX (UD 2012:01)

Kommittédirektiv 2015:32 kommittébeteckning: UD 2012:01

kommittébeteckning: UD 2012:01

Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX (UD 2012:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2015

Förlängd tid för redovisning av uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2012 kommittédirektiv om en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den (dir. 2012:50). Enligt direktiven skulle kommittén redovisa uppdraget senast den 15 december 2014.

Regeringen beslutade den 27 november 2014 om tilläggsdirektiv (2014:148). Enligt direktiven skulle kommittén redovisa uppdraget senast den 15 april 2015.

Tiden för att redovisa uppdraget förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2015.

      (Utrikesdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.