Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning (Ju 2013:15)

Kommittédirektiv 2015:19 kommittébeteckning: Ju 2013:15

kommittébeteckning: Ju 2013:15

Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning (Ju 2013:15)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 31 oktober 2013 kommittédirektiv om konsumentskydd vid telefonförsäljning (dir. 2013:95). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 april 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2015.

     (Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.