Tilläggsdirektiv till Bostadsplaneringskommittén (N S 2013:12)

Kommittédirektiv 2015:11 kommittébeteckning: S 2013:12

kommittébeteckning: S 2013:12

Tilläggsdirektiv till Bostadsplaneringskommittén (N S 2013:12)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 februari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 augusti 2013 kommittédirektiv om regional planering och bostadsförsörjning (dir. 2013:78). Enligt kommitténs direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 27 mars 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 juni 2015.

      (Näringsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.