Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats

Kommittédirektiv 2014:1513

Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats

Innehåll

    1 § Den som har meddelats tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats enligt 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.