Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

Kommittédirektiv 2014:1475

Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

Innehåll

    1 § Ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön ska tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.