Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Kommittédirektiv 2014:1447

Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Innehåll

    Genomförande av sanktioner

    1 § Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i fråga om Ryssland i enlighet med rådets beslut 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.