Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015

Kommittédirektiv 2014:1415

Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015

Innehåll

    Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,0 procent för år 2015.

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.