Försäkringskassans föreskrifter (2014:1362) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Kommittédirektiv 2014:1362

Försäkringskassans föreskrifter (2014:1362) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Innehåll

    Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den 1 februari 2015.

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.