Förordning (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015

Kommittédirektiv 2014:1329

Förordning (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015

Innehåll

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.