På vägen till en grönare framtid, - utmanigar och möjligheter

Departementsserien 2013:1

Ds 2013:1

På vägen till en grönare framtid

– utmaningar och möjligheter

petter hojem

På vägen till en grönare framtid

– utmaningar och möjligheter

DELutrEDning från framtiDskommissionEn

petter hojem

Ds 2013:1

På vägen till en grönare framtid

– utmaningar och möjligheter

Delutredning från Framtidskommissionen

Statsrådsberedningen

Delutredning från Framtidskommissionen.

Samtliga delutredningar finns att ladda ned gratis på www.framtidskommissionen.se eller kan beställas från Fritzes kundtjänst.

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida