Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Departementsserien 2019:7

Innehåll

1

Sammanfattning..........................................................

5

2

Författningsförslag.......................................................

9

2.1Förslag till förordning om statsbidrag till vissa ideella

organisationer inom brottsofferområdet.................................

9

2.2Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer

inom det sociala området m.m. ..............................................

16

3

Uppdrag och arbete ...................................................

19

3.1

Uppdraget................................................................................

19

3.2

Hur arbetet har bedrivits........................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida