Närvaroliggare och kontrollbesök En utvärdering och förslag till utvidgning

Departementsserien 2009:43

Närvaroliggare och kontrollbesök En utvärdering och förslag till utvidgning

Ds 2009:43

Närvaroliggare och kontrollbesök

En utvärdering och förslag till utvidgning

Finansdepartementet

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Tryckt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida