Ett utvidgat utreseförbud för barn

Departementsserien 2022:9

ds 2022 9

Ett utvidgat utreseförbud för barn

Ds 2022:9

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Omslag: Regeringskansliets standard

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022

ISBN
978-91-525-0396-6
(tryck)

ISBN
978-91-525-0397-3
(pdf)

ISSN
0284-6012

Förord

Socialministern, Lena Hallengren, gav den 3 mars 2021 i uppdrag åt f.d. lagmannen Lars Sjöström att biträda Socialdepartementet med att utreda om det finns behov av ett utvidgat utreseförbud för barn och i sådana fall ta ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.