Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar

Departementsserien 2009:42

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll ..................................

5

1

Promemorians lagförslag............................................

7

Förslag till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)...........

7

2

Ärendet..................................................................

11

3

Barns och föräldrars skadeståndsansvar.....................

13

3.1

Barns skadeståndsansvar......................................................

13

3.1.1

Barns skadeståndsansvar i tiden före skade-

ståndslagen ................................................................

13

3.1.2 Barns skadeståndsansvar enligt gällande rätt ..........

14

3.2

Föräldrars ansvar för barns skadevållande handlingar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.