Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige

Departementsserien 2022:7

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige

Ds 2022:7

Innehåll

Bakgrund ............................................................................

5

Inledning ............................................................................

7

1

Det försämrade säkerhetspolitiska läget med

anledning av Rysslands agerande ..................................

9

1.1

Rysslands negativa politiska utveckling fortsätter................

10

1.2Rysslands kärnvapeninnehav och strategiska

avskräckning............................................................................

11

1.3Rysslands agerade i Sveriges närområde och övriga

Europa......................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.