Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet

Departementsserien 2014:8

ds 2014 8

Ds 2014:8

Den mörka och okända historien

VITBOK OM ÖVERGREPP OCH KRÄNKNINGAR AV ROMER UNDER
1900-TALET

Ds 2014:8

Den mörka och okända historien

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under
1900-talet

Arbetsmarknadsdepartementet

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.