Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen

Departementsserien 2011:2

Ds 2011:2

Avskaffandeavdenobligatoriska byggfelsförsäkringen

Miljödepartementet

SOUochDskanköpasfrånFritzeskundtjänst.FörremissutsändningaravSOU ochDssvararFritzesOffentligaPublikationerpåuppdragavRegeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress:

Fritzeskundtjänst 10647Stockholm

Orderfax:08-59819191

Ordertel:08-59819190

E-post:order.fritzes@nj.se
Internet:www.fritzes.se

Svarapåremiss.Hurochvarför.Statsrådsberedningen,2003.

–Enlitenbroschyrsomunderlättararbetetfördensomskallsvarapåremiss.

Broschyrenärgratisochkanladdasnerellerbeställaspå http://www.regeringen.se/

TrycktavElandersSverigeAB

Stockholm2011

ISBN978-91-38-23517-1

ISSN0284-6012

Inledning

Systemet med den obligatoriska byggfelsförsäkringen har under en längre tid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.