TTE, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2013/14:2C3A72

Kommenterad dagordning

Rådet

2013-11-25

Näringsdepartementet

Internationella sekretariatet

Rådets möte (telekom och transport) den 5 december 2013

Kommenterad dagordning

1.
–
Godkännande av dagordningen

Icke lagstiftande verksamhet

2.
–
(ev.) Godkännande av A-punktslistan

Lagstiftningsöverläggningar

(offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om

Europeiska unionen)

3.
–
(ev.) Godkännande av A-punktslistan

TELEKOMMUNIKATION

Dp. 4 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att säkerställa en hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen (första behandlingen) Interinstitutional file 2013/0027 (COD)

Lägesrapport

Ansvarigt statsråd: Anna-Karin Hatt

Förslaget presenterades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (36)