RIF_Kommenterad_dagordning_10_11_mars_2016

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43DB12

RIF

Promemoria

2016-02-29

Justitiedepartementet

EU-nämnden

Riksdagen

EU-enheten

Kopia: Justitieutskottet

Kopia: Socialförsäkringsutskottet

Kopia: Civilutskottet

Kopia: Konstitutionsutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den
10–11
mars 2016

INRIKES FRÅGOR

1.Godkännande av den preliminära dagordningen

Se bifogad preliminär dagordning.

Lagstiftningsöverläggningar

2.(ev.) Godkännande av
A-punktslistan
(Sr Johansson, Sr Ygeman)

Det har ännu inte presenterats någon
A-punktslista.

3.Europeisk gräns- och kustbevakning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida