Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:44

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:44 EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:44


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2009-09-11 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser
  Utrikesminister Carl Bildt
  Statsrådet Cecilia Malmström
  Återrapport från ministerrådsmöte
  den 27-28 juli 2009
  Information och samråd inför ministerrådsmöte
  den 14-15 september 2009
 2. Cosac under det svenska ordförandeskapet
 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 4 september
 4. Övrigt
Anm.: Nästa sammanträde äger rum den 16 september kl 10.00:
*Information och samråd med statsministern inför Europeiska rådet den 17 september 2009