JoF, Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 11 april 2016

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:440D97

JoF, Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 11 april 2016