FAC, Tillägg kommenterad dagordning inför FAC 20 juli 2015

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3E94A4

REGERINGSKANSLIET FAC

Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning

Ministerrådet

Europakorrespondentenheten

Kommenterad dagordning för utrikesrådet

den 20 juli 2015

Utrikesministrarnas möte

Tillägg till dagordningen

7. Libyen

Diskussions- och ev. beslutspunkt
Rådet förväntas diskutera Libyen, med anledning av den politiska överenskommelse som har slutits, och EU:s roll i den fortsatta utvecklingen. Slutsatser kan komma att antas.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen välkomnar den politiska överenskommelse om Libyen som slöts i Marocko nyligen mellan flera av parterna i den FN-ledda dialogen – ett viktigt steg i rätt riktning. Regeringen uppmanar de aktörer som uteblivit att ansluta sig till överenskommelsen i syfte att underlätta en politisk lösning och bana väg för en nationell samlingsregering med brett stöd. Krisen i Libyen förblir mycket oroande och utgör ett säkerhetshot också för Libyens grannländer. Regeringen fortsätter att till fullo stödja dialogsamtalen i FN:s regi och välkomnar diskussionen om EU:s fortsatta engagemang. Regeringen betonar vikten av nära samordning mellan EU och FN. Eventuella framtida EU-insatser måste vara väl förberedda, bygga på en trovärdig vapenvila och att det finns en samlingsregering, samt ske i samråd med Libyen.