Ekofin_budget_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:431C04

Ekofin-budget

Promemoria

2015-10-26

Finansdepartementet

Finansutskottet

Budgetavdelningen

EU-nämnden

Kommenterad dagordning Ekofin Budget 13 november 2015

1.Godkännande av dagordningen

2.Förberedelser för förlikningsmötet med Europaparlamentet

Ordförandeskapet redovisar ett förslag till förhandlingsmandat inför förlikningsmötet och inhämtar godkännande från rådet.

3. Resultatet av förlikningsmötet med Europaparlamentet

Under denna dagordningspunkt slås utfallet av förhandlingen fast. Förhandlingarna med Europaparlamentet sker parallellt med själva rådsmötet. Syftet är att parterna ska kunna bli överens om de olika delarna i förlikningsförhandlingen.

4. Övriga frågor

Inga övriga frågor är aviserade.