Ekofin_budget_Kommenterad dagordning_12_juli

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44B4ED

Ekofin-budget

Promemoria

2016-07-07

Finansdepartementet

EU-nämnden

Budgetavdelningen

Kommenterad dagordning Ekofin Budget 22 juli 2016

1.Rådets position om EU:s budget 2017

Rådet förväntas anta en gemensam position om EU:s årsbudget för 2017. En omröstning kan bli aktuell. Beslut fattas med kvalificerad majoritet.

2.Övriga frågor

Inga övriga frågor är aviserade.