Dagordning för rådet utrikes frågor - utveckling

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1C

  1. Godkännande av den preliminära dagordningen

    Icke lagstiftande verksamhet
  2. Godkännande av A-punktslistan
  3. Tiden efter 2015 / Utvecklingsfinansiering
  4. Jämställdhet och utveckling
  5. Migration och utveckling
  6. Kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling (utbildning och utrustning)
  7. Övriga frågor