Dagordning för rådet rättsliga och inrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3E94A3

 1. Godkännande av dagordningen

  INRIKES FRÅGOR

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. Utkast till slutsatser från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om vidarebosättning av 20 000 fördrivna personer med ett klart behov av internationellt skydd genom multilaterala och nationella program
  - Antagande
 3. Utkast till resolution från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om omplacering från Grekland och Italien av 40 000 personer med ett klart behov av internationellt skydd
  - Antagande
 4. Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland
  - Allmän riktlinje / Lägesrapport och vägledning för det kommande arbetet
 5. Utkast till rådets slutsatser om fastställande av vissa tredjeländer som säkra ursprungsländer
  - Antagande
 6. Övriga frågor
  - Vallettatoppmötet
  - Informationspunkt

  - EU:s återvändandepolitik
  - Informmationspunkt