JoF-aterrapport-fran-Europeiska-unionens-Rad-18-juli-2022

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E89D7

Rapport

2022-07-20

Näringsdepartementet

Rapport från Europeiska unionens Råd, Jordbruk och Fiske 18 juli 2022 i Bryssel

2.Godkännande av
A-punkter:

A-punkterna
godkändes.

3.Ordförandeskapets arbetsprogram: ORDF redogjorde för sina prioriteringar. En av de viktigaste frågorna är att säkra livsmedelsförsörjningen, där jordbruket spelar en viktig roll. Andra viktiga frågor är att minska användningen av bekämpningsmedel och att främja ett hållbart skogsbruk samt förhindra avskogning. ORDF avsåg vidare prioritera genomförandet av den nya gemensamma CAP med fokus på de strategiska planerna. ORDF skulle även ägna sig åt frågor som märkning av livsmedel, förslaget om geografiska ursprungsbeteckningar och att under hösten nå en politisk överenskommelse om fiskekvoter. Andra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida