Dagordning för rådet konkurrenskraft

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E89D6

 1.  Godkännande av dagordningen 
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

  Lagstiftningsöverläggningar
  (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)
 3. Förordningen om krisinstrument för den inre marknaden
  - Riktlinjedebatt
 4. Förordningen om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG
  - Riktlinjedebatt
 5. Övriga frågor
  Europeisk allians för omvandlingsteknik
  - Information från den tyska delegationen