Dagordning för rådet utrikes frågor - handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E58F8

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning
 3. WTO-frågor och förberedelser inför Ministerkonferens (MC12) i juni 2022
  - Diskussion
 4. EU:s handelsrelationer med USA inkl TTC 20 maj (Trade and Technology Council) 20 maj
  - Diskussion
 5. EU:s handelsrelationer med Kina
  - Diskussion
 6. Övriga frågor