Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D84FE

 1. Godkännande av dagordningen
 2. Presentation av det portugisiska ordförandeskapets prioriteringar
  - Information
 3. Framtidskonferensen
  - Information
 4. Covid-19 – EU-samordning
  - Diskussion
 5. Övriga frågor