Dagordning för rådet utbildning, ungdom och kultur

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22FA

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning 


  Icke lagstiftande verksamhet

 3. Resolution om utbildning i den europeiska planeringsterminen
  - Antagande
 4. Kompetensrörlighet - en drivkraft för det europeiska området för utbildning
  - Riktlinjedebatt
 5. Övriga frågor
  Den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete efter 2020
  - Information från ordförandeskapet