Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22F8

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet

 3. Förberedelser inför rådets möte den 20 februari 2020: slutsatser
  - Diskussion
 4. Övriga frågor