Dagordning för rådet utrikes frågor - försvar

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE66