Dagordning för rådet utbildning, ungdom och kultur

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE30

 1.  Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
  GEMENSAM RIKTLINJEDEBATT MED DELTAGANDE AV EKONOMI- OCH UTBILDNINGSMINISTRARNA
 2. En stark ekonomisk bas för Europa: att eftersträva ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet i utbildningen
  - Riktlinjedebatt

  UTBILDNING
 3. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lagstiftning
  b) Icke lagstiftande verksamhet

  Icke lagstiftande verksamhet
 4. Slutsatser om vikten av politik för livslångt lärande för att stärka samhällen så de kan hantera den tekniska och gröna övergången till stöd för en hållbar tillväxt för alla
  - Antagande
 5. Resolution om en vidareutveckling av det europeiska området för utbildning för att stödja framtidsorienterade utbildningssystem
  - Antagande
 6. Artificiell intelligens i utbildningen
  - Riktlinjedebatt
 7. Övriga frågor
  Upprättande av International Research Centre on Artificial Intelligence (IRCAI) under överinseende av Unesco
  - Information från den slovenska delegationen
  Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den kroatiska delegationen