Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE2F

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Punktskatter
  a) Strukturen för punktskatter på alkohol: ändringar av rådets direktiv
  b) Direktivet om allmänna regler för punktskatt (omarbetning)
  c) Förordningen om administrativt samarbete vad gäller innehållet i elektroniska register
  - Politisk överenskommelse
 4. (ev.) Överföring och utbyte av betalningsuppgifter som är relevanta för mervärdesskatt
  a) Ändringar av direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller krav för betaltjänstleverantörer
  b) Ändringar av förordningen om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt vad gäller åtgärder för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri
  - Allmän riktlinje
 5. (ev.) Ändringar av direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag
  - Politisk överenskommelse
 6. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. (ev.) Rådets rekommendation om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
  - Antagande
 8. Beskattning av den digitala ekonomin
  - Lägesrapport
 9. 2019 års rapport från den europeiska finanspolitiska nämnden
  - Föredragning
 10. Slutsatser om EU-statistik
  - Antagande
 11. Slutsatser om klimatfinansiering inför COP25
  - Antagande
 12. Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och av IMF:s och Världsbankens årliga möten i oktober 2019 i Washington
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
 13. Övriga frågor