Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor - budget

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE2E

  1. Godkännande av dagordningen

    Lagstiftningsöverläggningar 
  2. Den allmänna budgeten – Förberedelser inför förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet
  3. Den allmänna budgeten – Resultat från förlikningskommitténs möte med Europaparlamentet
  4. Övriga frågor