Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB75

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Det sociala Europas framtid efter 2020
  - Riktlinjedebatt
 4. Den europeiska planeringsterminen 2018
  a) Prioriterade åtgärder på områdena för sysselsättnings- och socialpolitik: politisk vägledning för 2018
  i) Gemensam sysselsättningsrapport
  ii) Slutsatser om den årliga tillväxtöversikten och den gemensamma sysselsättningsrapporten för 2018
  - Antagande
  b) Landsrapporter 2018
  - Föredragning av kommissionen
 5. Att investera i ungdomssysselsättning: genomförande av ungdomsgarantin
  - Godkännande av sysselsättningskommitténs huvudbudskap
 6. Rekommendation om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet
  (Kommissionens förslag till rättslig grund: artiklarna 153, 166 och 292 i EUF-fördraget
  - Antagande
 7. Att undanröja det könsmässiga lönegapet: bidra till att uppnå målen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  - Riktlinjedebatt forts.  Övriga frågor
  a) (ev.) Paketet om social rättvisa
  - Information från kommissionen
  b) Socialt trepartstoppmöte
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  c) Sysselsättningskommittén och kommittén
  för socialt skydd: arbetsprogram 2018
  - Information från respektive ordförande