Dagordning för rådet konkurrenskraft

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB73

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Den europeiska planeringsterminen 2018: Digitaliseringen av EU:s ekonomi
  - Diskussion
 4. Slutsatser om EU:s industripolitiska strategi för konkurrenskraft, tillväxt och innovation
  - Diskussion
  - Antagande
 5. Inre marknaden 25 år: Vägen framåt
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 6. Konkurrenskraftsavstämning
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 7. Övriga frågor
  a) Industridagarna: Rundabordssamtal om industrin 2030
  - Information från kommissionen
  b) Strategin för plast
  - Föredragning av kommissionen
  c) Bättre lagstiftning
  - Information från ordförandeskapet