Dagordning för rådet utrikes frågor - handel

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC97

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens (Buenos Aires den 10?13 december 2017)
  Rådets slutsatser vid inledningen av Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens
  - Antagande
  Rådets slutsatser vid avslutandet av Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens
  - Antagande
  Rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på EU:s vägnar vid Världshandelsorganisationens ministerkonferens
  - Antagande
 4. Övriga frågor