Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC96

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
  a) Lagstiftning
  b) Icke-lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet

  FISKE
 3. Förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2018
  - Politisk överenskommelse

  JORDBRUK
 4. Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion
 5. Övriga frågor
  Fiske

  a) Konferens för berörda parter om Europeiska havs- och fiskerifonden och dess framtid: Tiden efter 2020: Att stödja samhällena i EU:s kuststater (Tallinn den 12?13 oktober 2017)
  - Information från ordförandeskapet och kommissionen
  b) Landningsskyldighetens genomförande; risk avseende begränsande arter i januari 2019
  - Information från den spanska delegationen

  Jordbruk
  c) Resultatet av konferensen om modern bioteknik i jordbruket: att bana väg för ansvarsfull innovation (Bryssel den 28 september 2017)
  - Information från kommissionen
  d) Resultat av högnivåkonferensen om afrikansk svinpest (Prag den 8?9 november 2017)
  - Information från den tjeckiska delegationen
  e) Att ta itu med otillbörliga affärsmetoder i syfte att uppnå en mer balanserad livsmedelskedja och stärka jordbrukarnas ställning
  - Information från den slovakiska delegationen