Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC95

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter

  Icke lagstiftande verksamhet
 3. (ev.) Godkännande av A-punkter
 4. Förberedelser inför Europeiska rådet den 14 december 2017: Utkast till slutsatser
  - Diskussion
 5. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 6. Lagstiftningsplanering ? Gemensam förklaring om interinstitutionell programplanering
  - Godkännande
 7. Den europeiska planeringsterminen 2018 ? Årlig tillväxtöversikt
  - Föredragning av kommissionen
 8. Övriga frågor