Dagordning för rådet allmänna frågor art. 50

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC94

  1. Godkännande av dagordningen

    Icke lagstiftande verksamhet
  2. Godkännande av A-punktslistan
  3. Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 15 december 2017
    - Förhandlingar med anledning av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget
    - Diskussionspunkt
  4. Övriga frågor