Granskningsbetänkande del 3

Betänkande 2010/11:KU20

2010/11:KU20

Innehållsförteckning

Bilaga

Utfrågningar ....................................................................................................

2

Bilaga B1 Mats Svegfors och Cilla Benkö, verkställande direktör

respektive vice verkställande direktör, Sveriges Radio AB ........................

2

Bilaga B2
Lars-Göran
Svensson, f.d. ansvarig utgivare för Uppdrag

granskning ..................................................................................................

18

Bilaga B3
Jan-Olof
Selén och Maria Gelin, f.d. generaldirektör respektive

f.d. avdelningschef, Sjöfartsverket ............................................................

25

Bilaga B4 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson .........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.