Folkhälsofrågor

Betänkande 2014/15:SoU12

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 56 motionsyrkanden om folkhälsofrågor från den allmänna motionstiden 2014/15.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbeten.

I betänkandet finns 12 reservationer.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Allmänna folkhälsofrågor

Hälsofrämjande insatser

Självmordsprevention

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Smittskydd

Antibiotikaresistens

Vaccinationsprogram

Reservationer

1.Mål för folkhälsan m.m., punkt 1 (M)

2.Jämlik hälsa, punkt 2 (V)

3.Hälsofrämjande insatser, punkt 3 (M)

4.Hälsofrämjande insatser, punkt 3 (SD)

5.Självmordsprevention, punkt 4 (SD)

6.Ungdomsmottagningar,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-03-24 Justering: 2015-04-09 Trycklov: 2015-04-09 Bordläggning: 2015-04-14 Behandling: 2015-04-15 Beslut: 2015-04-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (16 anföranden)