Utgiftsområde 24 Näringsliv

Betänkande 2014/15:NU1

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Budgetprocessen i riksdagen

Betänkandets disposition

Utskottets överväganden

Inledning

Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 24

Inledning

Propositionen

Motionerna

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Mål för näringspolitiken

Propositionen

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Fouriertransform AB

Propositionen

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning

Utskottets ställningstagande

Särskilda yttranden

1.Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 24, punkt 1 (S, MP, V)

2.Anslag m.m.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2014-12-11 Trycklov: 2014-12-12 Bordläggning: 2014-12-15 Behandling: 2014-12-16 Beslut: 2014-12-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (42 anföranden)