Livsmedelspolitik

Betänkande 2014/15:MJU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen och en följdmotion med sammanlagt tre yrkanden.

I betänkandet behandlas vidare 51 motionsyrkanden om livsmedelspolitik från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionsyrkandena tar upp frågor om bl.a. livsmedelskontroll, ursprungsmärkning, olika aspekter av märkning av livsmedel, mål för offentlig konsumtion av ekologiska produkter, hantering och försäljning av vildsvinsprodukter, märkning av kött som slaktats utan bedövning, regelförenkling, användning av antibiotika i livsmedelsproduktionen, dricksvatten och förslag om olika utredningsinsatser.

Utskottet föreslår med anledning av motionsyrkanden fyra tillkännagivanden. Regeringen ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2015-02-19 Trycklov: 2015-02-25 Bordläggning: 2015-03-03 Behandling: 2015-03-04 Beslut: 2015-03-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (29 anföranden)