Bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor

Betänkande 2014/15:FiU22

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 41 motionsyrkanden om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor. Motionerna är från allmänna motionstiden hösten 2014 och handlar om kontanthantering, kortbetalningar och regler för bankkonton, bluffakturor, inkassokrav och kreditupplysningar, hushållens skuldsättning, uppdelning av banker, sparbanker och lokal närvaro av banker, lån utan ränta, Internationella valutafondens (IMF) lånevillkor samt AP-fondernas verksamhet.

Utskottet avstyrker samtliga motioner.

I betänkandet finns sex reservationer och två särskilda yttranden.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Kontanthantering

Kortbetalningar och regler för bankkonton

Bluffakturor,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-02-19 Justering: 2015-04-09 Trycklov: 2015-04-10 Bordläggning: 2015-04-14 Behandling: 2015-04-15 Beslut: 2015-04-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (8 anföranden)