Riksrevisionens årsredovisning för 2014

Betänkande 2014/15:FiU15

Sammanfattning

Riksrevisionen har överlämnat Riksrevisionens årsredovisning för 2014 i form av en redogörelse (2014/15:RR1). Utskottet konstaterar att den anlitade revisorn bedömer att Riksrevisionens årsredovisning i alla väsentliga avseenden är rättvisande. Efter avslutad revision föreslår utskottet att riksdagen lägger Riksrevisionens årsredovisning för 2014 till handlingarna.

Utskottet betonar i betänkandet vikten av att Riksrevisionen fortsätter sitt arbete med att förbättra de interna processerna för ekonomisk uppföljning och att Riksrevisionen planerar och genomför granskningsverksamheten i den omfattning som anslaget tillåter så att stora återkommande anslagssparanden kan undvikas. Utskottet uttrycker också i betänkandet att Riksrevisionen framöver tydligt i årsredovisningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-04-07 Justering: 2015-04-23 Trycklov: 2015-04-23 Bordläggning: 2015-05-05 Behandling: 2015-05-06 Beslut: 2015-05-06

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)